Ceník platný od 1. listopadu 2019

Ve vozidle lze platit všemi kreditními nebo debetními kartami s logem Visa, V PAY, Mastercard, Maestro, American Express, Union Pay, Diners a Discover a zároveň bezkontaktní NFC platbou přes Google a Apple Pay. Po dohodě je možnost placení prostřednictvím Lightning Network.

Základní jízdné (sazba č. 6)
nástup 50,00 Kčkilometr 28,00 Kčminuta 7,00 Kč

Mimořádné jízdné (sazba č. 7)
nástup 60,00 Kčkilometr 40,00 Kčminuta 9,00 Kč
Mimořádné jízdné se použije od 31. 12. – 20.00 h do 1. 1. – 11.00 h.
Dále se použije v případě jízdy za ztížených podmínek jako jsou polní a lesní cesty atp. Použije se přednostně před zvýšeným jízdným, zasahuje-li do stejného časového úseku.
Na užití této sazby budete řidičem upozorněni.

Jízdné - město Město - mimořádně
Konečná cena 100,00 KčKonečná cena 200,00 Kč
Jednorázové jízdné „město“ se použije při jízdě v Sušici na jedno místo (nedojde k opuštění oblasti), bez zajížděk a čekání. V tomto případě je uvedená cena konečná. Při nesplnění podmínek bude účtován nastup a kilometrové jízdné (čekání). Níže je vyznačena oblast obce Sušice, na kterou se toto jízdné vztahuje.

Lze domluvit nižší ceny, zejména u delších jízd cca. nad 100 km až do min. 25 Kč /km, .

Přistavení v obci Sušice se neúčtuje. Přistavení se počítá v případě, že jízda nezačíná, neprobíhá ani nekončí v Sušici a to ze Sušice (střed města) do místa přistavení, nebo průjezdního místa Sušici nejblíže. V tomto případě může být taxametr zapnut již v Sušici a vozidlo je přistaveno se započtenou částkou za přistavení.

Uvedené kilometrové jízdné je jednosměrné, ze Sušice do cíle mimo město, cesta zpět do místa výjezdu se již neúčtuje. Toto neplatí při jízdě v obci kdy se při užití kilometrového jízdného účtuje vše, tedy i zpáteční km. Dále toto neplatí při jízdě do Sušice z místa mimo obec a při návratu do tohoto výjezdního místa, nebo i jinam mimo Sušici, kdy se jízdné účtuje.

Ceny za ostatní možné služby, jako je řízení vašeho vozu, „drink servis“, smluvní časová přeprava vozem taxi za hodinový paušál, nebo jiné případy v ceníku neuvedené jsou smluvní.

Nejsem plátcem DPH, všechny ceny jsou v četně daně.